Tuyển dụng kỹ sư Điện- Cấp thoát nước

Kỹ sư Điện- Cấp thoát nước

Tuyển dụng Kỹ sư tháng 3-4 năm 2018

Kỹ sư điện, nước, cơ khí (Số lượng 10 người)

Tuyển dụng Công nhân tháng 3 - 4 năm 2018

Công nhân điện, nước, cơ khí

Tuyển dụng công nhân thang 11- 12/2017

Công nhân điện, nước, cơ khí

Tuyển dụng Kỹ sư tháng 11-12/2017

Kỹ sư Điện, Nước, Cơ khí (Số lượng 10)

Tuyển dụng Chỉ huy Trưởng Dự án tháng 8/2017

Chỉ huy Trưởng Dự án (Số lượng 05)

Tuyển dụng Chỉ huy Trưởng Dự án tháng 7/2017

Chỉ huy Trưởng Dự án (Số lượng 05)

Tuyển dụng công nhân tháng 9/2017

Công nhân điện, nước, cơ khí

Tuyển dụng nhân viên nội dung

Nhân viên nội dung kiêm hành chính nhân sự

Tuyển dụng kỹ sư Điện, Cấp thoát nước

Kỹ sư Điện và Cấp thoát nước

Tuyển dụng đợt 4 năm 2016

Kỹ sư Điện tử viễn thông và kỹ sư Cấp thoát nước

Tuyển dụng đợt 3 năm 2016

10 kỹ sư và 100 công nhân kỹ thuật

Tuyển dụng đợt 1 năm 2016

Công nhân kĩ thuật: 50 người