Thân ái gửi toàn bộ cán bộ công nhân viên (CBCNV) công ty TNHH Sunny Việt Nam!
Năm Đinh Dậu sắp qua, năm Mậu Tuất đã đến, tôi xin gửi tới các anh/chị và toàn thể gia đình lời hỏi thăm và lời chúc tốt đẹp nhất!

Năm 2017, chúng ta đã nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu của công ty:

-        Mở rộng thêm nhiều khách hàng và giữ được lòng tin của đối tác;

-        Xây dựng được cơ cấu tổ chức tương đối hoàn chỉnh;

-        Tuyển dụng được nhiều nhân viên có năng lực và đạo đức nghề nghiệp tốt;

-       Hoàn thành có hiệu quả các dự án đặc thù, như: Park City, SunHome, Chợ Đồng Gia, Sửa chữa nhà máy Alumin Nhân Cơ… . v.v;

-        Đã hợp tác được với nhiều chủ đầu tư chuyên nghiệp;

-        Đời sống, thu nhập của cán bộ công nhân viên đã được cải thiện;

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được như trên, chúng ta đã phát hiện được nhiều hạn chế, như:

-        Công tác lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch còn chưa tốt;
-        
Các công tác đánh giá người lao động còn lúng túng, chậm chạp;

 

 

-        Vẫn còn bị khách hàng phàn nàn về tiến độ (một số ít dự án);

-        Vẫn lúng túng trong việc xây dựng các nhà cung ứng;

-       Công tác quản lý vật tư – Máy móc còn chưa tốt dẫn đến lãn công ở các đội sản xuất và các nhà cung ứng chưa hiểu rõ năng lực của công ty;

-        Tỉ lệ nợ xấu còn cao. 

Những hạn chế trên đã làm cho sức cạnh tranh của công ty chưa đạt hiệu suất tối đa.

Để đạt được mục tiêu lâu dài của tổ chức chúng ta phải:

-       Bằng mọi giá phải hoàn thành tốt mục tiêu chất lượng năm 2018 (tham khảo: http://sunnyvietnam-jsc.com.vn/gioi-thieu/12/Muc-tieu-chat-luong-nam-2018.html)

-        Lấy lợi ích phù hợp của người lao động làm trung tâm; Quyền lợi của người lao động phải được chi trả tỷ lệ thuận với năng xuất lao động của từng cá nhân và được xã hội chấp nhận;

-        Thực hiện áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào quản lý;

-         Đưa ra chính sách ưu tiên cho những người đã gắn bó với công ty;

-         Chăm lo hơn đời sống cho CBCNV;

-         Tích cực tuyên truyền cho CBCNV những chính sách của công ty; Quản lý theo hướng sử dụng chính sách thay bằng giải quyết sự vụ.

-        Tiếp tục quản lý triệt để dựa trên sự minh bạch và tạo ra môi trường làm việc càng ngày càng công bằng cho người lao động. Từ đó nâng cao đời sống công nhân viên dựa trên năng lực sản xuất của doanh nghiệp và người lao động.

Năm mới tới, một lần nữa, tôi kính chúc “Toàn thể các thành viên công ty Sunny Việt Nam và người thân một năm mới An khang, Thịnh Vượng!”