Thân ái gửi toàn bộ cán bộ công nhân viên (CBCNV) công ty TNHH Sunny Việt Nam!
Năm Bính Thân sắp qua, năm Đinh Dậu đã đến, tôi xin gửi tới các anh/chị và toàn thể gia đình lời hỏi thăm và lời chúc tốt đẹp nhất!
 

Năm 2016, chúng ta đã nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu của công ty:
-          Mở rộng thêm nhiều khách hàng và giữ được lòng tin của đối tác;
-          Xây dựng được cơ cấu tổ chức tương đối hoàn chỉnh;
-          Tuyển dụng được nhiều nhân viên có năng lực và đạo đức nghề nghiệp tốt;
-          Hoàn thành có hiệu quả các dự án đặc thù, như: Chung cư Hợp Xuân, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện đốt rác, ParkHill… . v.v;
-          Thương hiệu của công ty ngày càng được nâng cao;
-      Đời sống, thu nhập của cán bộ công nhân viên đã được cải thiện;
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được như trên, chúng ta đã phát hiện được nhiều hạn chế, như:
-          Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) của các kỹ sư, cán bộ gián tiếp tiến bộ rất chậm;
-          Công tác lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch còn chưa tốt;
-          Tay nghề của công nhân không cao, đội ngũ thợ lành nghề chiếm tỉ lệ còn thấp (<80%);
-       Vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng ISO 9001-2015
-      Công tác quản lý vật tư – Máy móc còn chưa tốt dẫn đến lãn công ở các đội sản xuất và các nhà cung ứng chưa hiểu rõ năng lực của công ty;
-      Các công việc quản lý Hành Chính – Nhân Sự chưa hiệu quả, cụ thể: chính sách của công ty chưa được văn bản hóa kịp thời và chưa được truyền đạt chính xác đến từng người lao động;
-       Công tác quản lý dự án còn nhiều vấn đề dẫn đến khó khăn trong công tác thu hồi vốn, hiệu quản sản xuất kinh doanh không cao.
 
Những hạn chế trên nếu không khắc phục sẽ làm cho sức cạnh tranh của tổ chức ngày càng đi xuống; Mục tiêu lâu dài của công ty có nguy cơ không thực hiện được và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của toàn thể CBCNV.
Để đạt được mục tiêu lâu dài của tổ chức chúng ta phải:
-          Bằng mọi giá phải hoàn thành tốt mục tiêu chất lượng năm 2017 (tham khảo: http://sunnyvietnam-jsc.com.vn/gioi-thieu/12/Muc-tieu-chat-luong-nam-2017.html)
-       Lấy lợi ích phù hợp của người lao động làm trung tâm;
-       Thực hiện áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào quản lý;
-          Đưa những người phù hợp đi đào tạo nâng cao kiến thức và tay nghề (Đặc biệt những người đã gắn bó lâu dài với công ty);
-          Chăm lo hơn đời sống cho CBCNV;
-          Tích cực tuyên truyền cho CBCNV những chính sách của công ty; Quản lý theo hướng sử dụng chính sách thay bằng giải quyết sự vụ.
 
Chúng ta cần phải đoàn kết, kiên quyết đánh đuổi những kẻ đi ngược lại với lợi ích của người lao động và của công ty; Tiếp tục tuyển dụng thêm những người phù hợp và tái cơ cấu công ty một cách sâu rộng; Làm việc một cách “Minh Bạch”, “Chuyên Nghiệp”, “Sáng Tạo” để cho “Chúng ta yên tâm làm việc cho công ty và người nhà của chúng ta còn yên tâm hơn nữa!”.
Một lần nữa, tôi kính chúc “Toàn thể các thành viên công ty Sunny Việt Nam và người thân một năm mới An khang, Thịnh Vượng!”