Trung tâm hội nghị Phú Thọ là dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ tại Trung tâm thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ do UBND Tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư

Tham gia dựa án này, Sunny Việt Nam phụ trách phần thi công lắp đặt cho toàn bộ hệ thống điện, chiếu sáng, điện nhẹ, tiếp địa chống sét và cấp thoát nước.

Hợp đồng đã được ký kết vào ngày 12 tháng 03 năm 2020 và sẽ nhanh chóng đi vào thi công.

Một số hình ảnh về Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ