Dự án Bảo dưỡng Nhà máy Alumin Nhân Cơ – Đăk Nông

Nhà máy Alumin Nhân Cơ được biết đến là một công trình công nghiệp trọng điểm được Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng từ tháng 6/2007, với tổng mức đầu tư hơn 16.800 tỷ đồng, công suất (điều chỉnh) 650.000 tấn Alumin/năm. Đến nay, Nhà máy đã cơ bản hoàn thành và đi vào sản xuất.

Hình ảnh Nhà máy Alumin Nhân Cơ Đăk Nông

Bắt đầu từ cuối quý I/2017, đội Sửa chữa, Bảo Dưỡng trực thuộc công ty TNHH Sunny Việt Nam do kỹ sư Vũ Toàn Khánh đứng đầu đã tiến hành triển khai các công việc liên quan đến hạng mục sửa chữa và bảo dưỡng cho nhà máy nói trên. Công việc cụ thể gồm: Vệ sinh công nghiệp máng cáp điện; Khắc phục sự cố bục đường ống áp lực lò hơi; Thi công mái che toàn bộ máng cáo điện phân xưởng kết tinh; Thi công gia cố nhà bơm nước tuần hoàn…


Công nhân đang tác nghiệp

Việc phát triển hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng tuy là một hướng đi mới song đồng thời cũng được xác định là một trong những “mũi nhọn” triển vọng trong tương lai của Công ty TNHH Sunny Việt Nam.