Chính sách an toàn lao động mà Sunny Việt Nam đặt ra
 

           Đối với một công ty thuộc lĩnh vực xây lắp thì an toàn chính là yếu tố đặt lên hàng đầu. Thấu hiểu vấn đề này, Công ty TNHH Sunny Việt Nam luôn trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ cho CBCNV làm việc trực tiếp tại công trường. Hơn thế nữa, tất cả các CBCNV công ty đều được tham gia các khóa học về an toàn lao động, rèn luyện về ý thức nhằm đảm bảo an toàn không những cho chính bản thân mình mà còn cho những người xung quanh đặc biệt là những người.

          Sunny cam kết tuân thủ quy định về an toàn lao động của pháp luật Việt Nam và các yêu cầu khác của khách hàng đối với công tác phòng ngừa rủi ro về an toàn trong công tác thi công xây lắp.

           An toàn lao động là trách nhiệm của mỗi người. Mỗi CBCNV của Sunny đều tự giác trong công tác thực thi chính sách an toàn lao động. Thêm vào đó, để hoàn thiện chính sách an toàn lao động cho phù hợp với thực tế, mọi người đều có quyền nêu ra ý kiến đánh giá của bản và công ty sẽ xem xét để giải quyết.

          Trước khi thực thi một dự án cụ thể, Sunny cũng có tổ chức khóa học đặc thù về dự án đấy nhằm nâng cao sự hiểu biết, trách nhiệm và ý thức an toàn tại công trường làm việc của mỗi người.