Công ty TNHH Sunny Việt Nam thông báo thành lập dự án Ecolife Tố Hữu