Quyết định thành lập Ban dự án Công viên Đại Dương Hạ Long (gói thầu 2)