Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tấp làm Trưởng ban dự án Công viên Đại Dương Hạ Long (gói thầu 2)