Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường Dự án Tàu leo núi - Tuyến số 1