Quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Văn Khánh làm Trưởng ban An toàn và vệ sinh lao động thuộc dự án Tàu leo núi - Tuyến số 1