Công ty TNHH Sunny Việt Nam thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2017